CINEBUCUREȘTI
100 DE ANI DE MODERNITATE / 100 YEARS OF MODERNITY
 
Similar cu alte oraşe europene, cinematografele din centrul Bucureştiului s-au născut odată cu oraşul modern, marcându-i în mod fundamental identitatea culturală. Prin activităţile desfășurate, proiectul pune în valoare identitatea cultural arhitecturală a Bucureştiului, prin recuperarea arhitecturii uitate a cinematografului. Cinematograful este abordat atât ca arhitectură cu valoare identitară cât şi ca spaţiu public potenţial al oraşului contemporan. De asemenea, proiectul propune filmul ca mijloc de regenerare şi activare urbană, subliniind legătura dintre calitatea experienţei cinematografice şi practicarea autentică a spaţiului urban.  Activităţile promovate pun în valoare clădiri de cinema, unele dintre ele monumente de arhitectură, spațiile publice adiacente acestora şi zone definitorii pentru identitatea și istoria oraşului şi cinematografului.
 
Similar to other European cities, cinema buildings in central Bucharest were born with the modern city, fundamentally marking its cultural identity. This project aims to discuss Bucharest`s cultural architectural identity by recovering the forgotten cinema architecture. The promoted activities showcase cinema buildings, public spaces and defining areas for the history and identity of both city and cinema. The cinema architecture is addressed both as a built environment with cultural identity values and as a potential public space of the contemporary city. The project also proposes the film as means of urban regeneration and activation, emphasizing the link between the quality of cinematic experience and the authentic practice of urban spaces. Cinema reinforces the need to understand the type of architecture that was born and lived a considerable period of time in the heart of Bucharest, marking its particular identity. This perspective will influence the debates on becoming and subsequent evolution of cinema architecture.

CINEBUCUREȘTI. 100 DE ANI DE MODERNITATE  / CINEBUCHAREST. A CENTURY OF MODERNITY
SALA DE CINEMA / THE MOVIE THEATRE

Autori / Authors: Mihaela PELTEACU, Laurențiu DAMIAN
(Pro Cultura Publisher, București 2018 / ISBN 978-606-94265-3-1)

Mai multe detalii despre carte / More details about this book


Lucrare realizată cu sprijinul 
Centrului Național al Cinematografiei 
With the support of Romanian Film Centre


Partener al proiectului CineBucurești
CineBucharest Project Partner

BUCURESTI – CINEMATOGRAFELE ORASULUI
Cinematografe functionale în zona centrala a orasului (11 cinematografe dintre care 3 inchise in 2016 si 1 in reamenajare) / Cinematografe în afara zonei centrale, în centre comerciale (10 locatii cu >80 de sali)  / Cinematografe dezafectate sau refunctionalizate (15 dezafectate, nefunctionale si aflate in stare avansata de degradare si 20 refunctionalizate)

BUCHAREST – CITY CINEMAS

Cinemas in central area of the city (11 cinemas including 3 closed in 2016 and 1 in renovation / Cinemas outside the central area, in shopping centers (10 locations with >80 halls) / Abandoned or reused cinemas (15 not longer in use, abandoned and in advance degradation state and 20 reused)

CAPITOL – IC FRIMU – CLASIC / FESTIVAL – REGAL / LUMINA / BUCURESTI – TRIANON / TIMPURI NOI – BULEVARD PALACE / CENTRAL – ARPA / CORSO – VICTORIA / SALA EFORIEI / GRADINA CINEMA CAPITOL – TEATRUL DE VARA ALHAMBRA / TERRA – ELYSEE – DOAMNEI / CINEMATECA EFORIE / CINEMATECA UNION / CINEMA PRO – LUCEAFARUL / RIO – SAVOY – FRASCATTI – CONSTANTIN TANASE / ROXY – PARADIS / FANTASIO (Arcub Batistei) / SCALA – REPUBLICA / PATRIA – ARO / STUDIO / ELVIRE POPESCO / MUZEUL TARANULUI ROMAN – STUDIOUL HORIA BERNEA / GLENDALE STUDIO – COTROCENI / EMINESCU – VIITORULUI / VOLGA /MELODIA / EUROPA – MIORITA / PACHE – POPULAR / ARTA / VERGU – MUNCA / LIBERTATII – ODEON / GEORGE COSBUC – MODERN / DACIA – MARCONI – ALEXANDRU POPOV / GRIVITA ROSIE / EXCELSIOR / GRIVITA / FLOREASCA / GLORIA / FAVORIT / CULTURAL / FLAMURA / COSMOS / PACEA / GIULESTI / LIRA

CINEBUCUREȘTI
100 DE ANI DE MODERNITATE / lectura modernităţii bucureştene prin prezentarea apariţiei şi devenirii sălilor de cinema
100 YEARS OF MODERNITY / reading Bucharest modernity through cinema architecture

Proiect cultural finanțat de Administrației Fondului Cultural Național în perioada iunie-decembrie 2017
Proiect cultural nominalizat la Premiile AFCN 2017 – Premiul special pentru celebrarea Centenarului

EVENIMENTE 2017

1 Septembrie – 1 Octombrie 2017
E x p o z i ț i e
lectura modernităţii bucureștene prin
prezentarea apariţiei și devenirii sălilor de cinema

27 Septembrie, orele 18:30
Conferinta: Sala de cinema în oraș
cu participarea arhitecților și cineaștilor

Expoziția și conferința au loc la:
Muzeul Municipiului București
Palatul Suțu, Bd. I. C. Brătianu, nr. 2

Octombrie 2017
La film în oraș
3 proiecții cinematografice din filmografia românească de referinţă urmate de dezbateri,
ce vor avea loc începând cu orele 19:00, la trei dintre cinematografele din centrul capitalei:

„De trei ori Bucureşti” (regia Horea Popescu, Mihai Iacob şi Ion Popescu Gopo, 1968)
marţi 24 octombrie 2017, Cinemateca EFORIE / Sala Jean Georgescu – Str. Eforie nr. 2

 „O zi la Bucureşti” (regia Ion Popescu Gopo, 1987)
miercuri 25 octombrie 2017, Cinemateca UNION / Sala Paul Călinescu – Str. Ion Câmpineanu nr. 21

„Bacalaureat” (scenariul si regia Cristian Mungiu, 2016)
 joi 26 octombrie 2017,  Cinema EUROPA – Calea Moșilor nr. 127

Colocviu: Sala de cinema. O perspectivă arhitecturală
susținut de autorii proiectului  cultural CineBucurești. 100 de ani de modernitate, conf. univ. dr. arh. Mihaela Pelteacu și asist. drd. arh. Daniela Maria Puia
Colegiul Tehnic „Media” București – Strada Jiului 163, Sector 1
joi 26 octombrie 2017, orele 13:00

EXPOZIȚIA CINEBUCUREȘTI. 100 DE ANI DE MODERNITATE
lectura modernităţii bucureștene prin prezentarea apariţiei și devenirii sălilor de cinema
01 Septembrie – 01 Octombrie 2017
Muzeul Municipiului București, Palatul Suțu

BROȘURA EXPOZIȚIEI CINEBUCUREȘTI. 100 DE ANI DE MODERNITATE
lectura modernităţii bucureștene prin prezentarea apariţiei și devenirii sălilor de cinema

CONFERINȚA: SALA DE CINEMA ÎN ORAȘ
27 Septembrie 2017
Muzeul Municipiului București, Palatul Suțu

LA FILM ÎN ORAȘ
proiecții cinematografice din filmografia românească de referinţă însoțite de dezbateri
24, 25, 26 octombrie 2017 la cinematografele EFORIE, UNION si EUROPA

COLOCVIU: SALA DE CINEMA. O PERSPECTIVĂ ARHITECTURALĂ
Colegiul Tehnic „Media” București 
26 octombrie 2017

EXPOZIȚIA CINEBUCUREȘTI. 100 DE ANI DE MODERNITATE
Colegiul Tehnic „Media” București 
octombrie – noiembrie 2017

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național.
AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite.
Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

PARTENERI

PARTENERI MEDIA

Radio Romania Cultural
Agerpres