PANAITESCU’S SKETCH BOOK 66 (2013-16) / CARNET DE BĂJENIE

ADRIAN PANAITESCU

Editor: Pro Cultura Publisher
București, România, 2021
ISBN 978-606-95083-3-6
Limba / Language: română / english
96 pagini / pages
Format / Dimensions: 27.5 x 31 cm 
Soft cover
Tipar și legătorie / Printing and binding: Dinasty Books Proeditură și Tipografie, București

Despre carte:
Într-o perioada în care desenul de arhitectură se orientează aproape exclusiv către mediul digital, Adrian Panaitescu insistă să amintească de forța de sugestie, de neînlocuit, a desenului de mână realizat de arhitect.
Albumul său de crochiuri intitulat Panaitescu’s sketch book 66 (2013-16) / Carnet de băjenieprezintă o selecție de lucrări grafice, diferite ca temporalitate și tematică, fiind totodată și o privire retrospectivă, inspiratoare, asupra vieții personale și profesionale a autorului arhitect, desfășurată departe de țara natală. Printr-un număr de 80 de „bozzetti”, cum denumește Adrian Panaitescu desenele sale, sunt redate peisaje, proiecte reale sau imaginare, studii minuțioase ale unor elemente de limbaj arhitectural, personaje, portrete ale celor care l-au însoțit în călătoria de-o viață, dar și teme bacoviene consacrate. Întreaga colecție de schițe consemnează momente de viață memorabile, în care desenul reprezintă suportul necesar profesionistului de arhitectură, omului preocupat de aflarea căii personale.
Albumul se adresează arhitecților și studenților arhitecți – interesați de expresivitatea desenului cu mâna liberă, de însemnătate acestuia în redarea ideilor și conceptelor – dar și publicului larg amator de narațiuni grafice ale unor experiențe de viață de excepție.
Pentru cei care îl cunosc sau au păstrat legătura de-a lungul anilor cu arhitectul Panaitescu, pentru cei care l-au avut profesor, acest album oferă prilejul de a-l descoperi prin prisma unor preocupări artistice inedite.

Despre autor:
Arhitect american de origine română, Adrian Panaitescu a obținut diploma în arhitectură și urbanism în 1963 la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din București, iar în 1975 titlul de Doctor în arhitectură în cadrul aceleiași instituții. Din 1963-1977 a desfășurat activități didactice și de cercetare la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”.
În 1978 s-a mutat la New York și a lucrat ca arthitect proiectant în Connecticut. În paralel, a dezvoltat o activitate artistică incluzând proiecte și studii imaginare pentru diverse tipuri de clădiri și proiecte de design urban, dar și lucrări de artă plastică: ulei, acuarelă, pastel, crochiuri. Lucrările sale au fost expuse în Galeriile Keane Mason (1982-83), Greenwich CT și New Haven CT (1983).

About the book:
At a time when the architectural drawing is almost completely digitalized, Adrian Panaitescu insists on recalling the irreplaceable suggestion of the architect’s freehand drawing.
His album entitled Panaitescu’s sketch book 66 (2013-16)/ Carnet de băjenie [Exodus notebook]presents a selection of graphic works, different in temporality and thematic, which is also a retrospective, and inspiring glance to the personal and professional life of the architect,  carried out far from his home country. Through 80 ‘bozzetti’, as Adrian Panaitescu named his drawings, are rendered landscapes, real or imaginary projects, thorough studies of elements of architectural language, characters – portraits of those who accompanied him on the journey of a lifetime but also themes of the Romanian poet Bacovia. The entire collection of sketches records memorable moments of life in which the drawing represents the necessary support for the professional architect, who is concerned to find out one’s path.
The album is aimed at architects and students – interested in the expressiveness of free-hand drawing, its meaning in the rendering of ideas and concepts – but also to the general public who is passioned by graphic narratives of exceptional life experiences.
For those who know him or have kept in touch over the years with the architect Panaitescu, for those who had him as a teacher, this album is the opportunity to rediscover him through his unique artistic concerns.

About the author:
An American architect of Romanian origin, Adrian Panaitescu graduated from the “Ion Mincu” Institute of Architecture of Bucharest in 1963 with a degree in architecture and urbanism, and in 1975 he received his Ph.D. from the same institution. From 1963-1977 he carried out teaching and research activities at the Institute of Architecture “Ion Mincu”.
In 1978 he moved to New York and worked as a designer architect in Connecticut. In parallel, he developed an artistic activity including imaginary projects and studies for various types of buildings and urban design projects as well as works of fine art: watercolor, pastel, oil, hooks. His works were exhibited in Keane Mason Galleries (1982-83), Greenwich CT, and New Haven CT (1983).

LIBRĂRII PARTENERE / BOOKSHOPS

Libraria Eminescu
Librarium
Cartepedia
Carturesti
Libris

PARTENERI MEDIA

Agerpres
Radio Romania Cultural

BIBLIOTECI